( ͡° ͜ʖ ͡°) Klik Emoticon Jepun Untuk Menyalinnya (◍•ᴗ•◍)❤

Arnab

Copied!

Koleksi kelinci yang bagus ❀ Gunakan ⋂, ᕱ dan ᐢ sebagai telinga arnab.

₍ᐢ ̥ ” ̞ ̥”ᐢ₎
₍ᐢ ̥ ̞ ̥ᐢ₎ ♥
₍ᐢ ̥ ͉ ̥ᐢ₎
₍ᐢ ̥ ̮ ̥ᐢ₎ *:・。
ᴄʜɪʟʟɪɴ’ꉂ₍ᐢ﹘ܫ﹘ᐢ₎
₍ᐢ。ܫ。ᐢ₎
₍ᐢ。 ˬ 。ᐢ₎
₍ᐢ.ˬ.⑅ᐢ₎
₍ᐢ.‸.⑅ᐢ₎↝
₍ ᐢ. ̫ .⑅ᐢ ₎
₍ᐢ⸝⸝ › ̫ ‹ ⸝⸝ᐢ₎✧‧.
ʜɪ⚞₍⑅ᐢ.ˬ.ᐢ₎♡
₍⑅ᐢ›ﻌ‹ᐢ₎⚟ ʸᵒ
ʚ₍⑅ᐢ.ﻌ.ᐢ₎ɞ
ʚ₍⑅ᐢ‸ ̫ ‸ᐢ₎ɞ
₍⑅ᐢ‸ ̞ ‸ᐢ₎ ♡ͪ♡ͥ
₍⑅ᐢ ›̥̥̥ ‸ ‹̥̥̥ ᐢ₎
₍ᐢ。ºᎲº。ᐢ₎
₍ᐢ。ᐤᎲᐤ。ᐢ₎
₍ᐢ。៵Ꮂ៵。ᐢ₎
₍ᐢ⑅ᐢ₎
₍⋂⑅⋂₎
ᕱ⑅ᕱ
U・x・U
˚ᆺ˚
(′⅄‵)
(•ㅅ•)
(ㅇㅅㅇ❀)
( ・×・)
( ÒㅅÓ)
(⁎˃ᆺ˂)
(๏ᆺ๏υ)
(๑╹ᆺ╹)
/(・x・)\
⌒(・x・)⌒
U。・.・。U
U╹ x ╹U
/(=∵=)\
U(•ㅅ•)U
(´・×・`)
○(・x・)○
(=‘x‘=)
(╹ૅ×╹ૅ)
 ̄(•ㅅ•) ̄
⌒(=∵=)⌒
/(•ㅅ•)\
U(ㅇㅅㅇ❀)U

Arnab Tanpa Telinga

Copied!

Tanda Arnab ini semua masih mempunyai rupa arnab.

(,,๏ ⋏ ๏,,)
(•ㅅ•)
(ㅇㅅㅇ❀)
(๏ᆺ๏υ)
(⁎˃ᆺ˂)
(๑òᆺó๑)
(。´•ㅅ•。)
( ´•̥ו̥` )
(´・×・`)
(´・×・`)
( ¯•ω•¯ )
( ÒㅅÓ)
(=‘x‘=)
(,,Ő x Ő,,)
(′⅄‵)
(๑╹ᆺ╹)
(,,◕ ⋏ ◕,,)
(╹ૅ×╹ૅ)
˚ᆺ˚
(乂☉ェ☉=)
(≡・ x ・≡)
○(・x・)

Arnab Telinga Bulat

Copied!

Jenis watak lain yang membuat telinga arnab hebat adalah ⌒.

⌒(・x・)⌒
⌒(。・.・。)⌒
⌒(=・ x ・=)⌒
⌒(=๏ x ๏=)⌒
⌒(=・ x ・=)⌒
⌒(=✪ x ✪=)⌒
⌒(=⌒x⌒=)⌒
⌒(≡・ x ・≡)⌒
⌒(≧ x ≦)⌒
⌒(=∵=)⌒
⌒(,,๏ ⋏ ๏,,)⌒
⌒ (⁎˃ᆺ˂)⌒
⌒(╹ૅ×╹ૅ)⌒
⌒( ÒㅅÓ)⌒
⌒(ㅇㅅㅇ❀)⌒
⌒(•ㅅ•)⌒
⌒(,,Ő x Ő,,)⌒
⌒( ´•̥ו̥` )⌒

Emoticon Jepun Kelinci Telinga Lurus

Copied!

Arnab ini sebaliknya menggunakan slash untuk membuat telinga tergantung terus ke bawah.

/(・ × ・)\
/(^ x ^)\
/(^ x ^=)\
/(=๏ x ๏=)\
/(=´x`=)\
/(=∵=)\
/(=⌒x⌒=)\
/(=✪ x ✪=)\
/(≡・ x ・≡)\
/(≧ x ≦)\
/(v x v)\
/(=∵=)\
/(≡・ x ・≡)\
/ (,,๏ ⋏ ๏,,)\
/(→ x ◕=)\
/(◕ x < )\
/(◕ x ≦ )\
/ (ㅇㅅㅇ❀)\
/ (•ㅅ•)\
/ (´・×・`)\
/ (,,Ő x Ő,,)\
/ (⁎˃ᆺ˂)\
/ (´・×・`)\
/ (╹ૅ×╹ૅ)\
/ ( ÒㅅÓ)\
/ (⁎˃ᆺ˂)\
/ ( ´•̥ו̥` )\

Kelinci Telinga Besar Floppy

Copied!

Arnab ini menggunakan watak U untuk membuat telinga kelinci besar.

U・x・U
U。・.・。U
U=・ x ・=U
U=๏ x ๏=U
U ´꓃ ` U
U(,,๏ ⋏ ๏,,)U
U(•ㅅ•)U
U(ㅇㅅㅇ❀)U
U(⁎˃ᆺ˂)U
U(´・×・`)U
U(´・×・`)U
U( ÒㅅÓ)U
U(,,Ő x Ő,,)U
U(╹ૅ×╹ૅ)U
U( ´•̥ו̥` )U

Telinga Arnab Lurus

Copied!

Inilah gaya telinga arnab yang lain.

 ̄(〃゚o ゚〃) ̄
 ̄(=⌒・⌒=) ̄
 ̄( ´•̥ו̥` ) ̄
 ̄(ㅇㅅㅇ❀) ̄
 ̄ (⁎˃ᆺ˂) ̄
 ̄(=✪ x ✪=) ̄
 ̄(=・ x ・=) ̄
 ̄(,,Ő x Ő,,) ̄
 ̄( ÒㅅÓ) ̄
 ̄(,,๏ ⋏ ๏,,) ̄
 ̄(•ㅅ•) ̄
 ̄(╹ૅ×╹ૅ) ̄
 ̄(=⌒x⌒=) ̄
 ̄(=๏ x ๏=) ̄